Visa – på plass

Visaet kom i posten, så enten googler de ikke visasøkere, eller så blir man ikke nektet visa selv om man slenger spydige (og begrunnete) kommentarer om søknadsprosessen. Det er jo tross alt betryggende.

This entry was posted in Jobb. Bookmark the permalink.