Fritzing – Stripboard 4 joint grid

I couldn’t find any, so I modified a standard Fritzing stripboard to represent a small 4joint grid Stripboard. I hope somebody can find it useful. (Click image to download, or go here.)

Stripboard4jointgrid_bb

Posted in Diverse | Comments Off on Fritzing – Stripboard 4 joint grid

Eplehøsten 2015

Nesten ny rekord – dvs det er vel rekord med egne epler og om jeg hadde villet presse et par runder ren aroma, hadde det blitt ny rekord:
8 runder stort sett bare James Grieve 128 kg – 64 liter, eller kanskje mer, fikk stort sett over åtte liter pr runde i år
1 runde blandet – 8 liter
1 runde Torstein – 8 liter etter mye jobb.

Posted in Diverse | Comments Off on Eplehøsten 2015

Den hippokratiske ed for et nytt årtusen

På tide med en oppdatering så helsepersonell vet å sette de riktige tingene først:

Jeg lover:
Å holde foretaksledelsen like kjær for meg som mine foreldre;
å leve sammen med den og om nødvendig dele all min fritid med den;
å anse dens konsulenter som mine egne brødre,
å lære av dem deres kunst hvis de ønsker mot betaling og skriftlig taushetserklæring;
å overlevere kunnskap til helseforetakets konsulenter, men til ingen andre.
Jeg vil bruke mine evner for det beste for helseforetaket i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noen informasjonslekkasje.
Jeg vil ikke gi informasjon til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan finne denne. Ei heller vil jeg gi noe media kunnskap som fører til at helseforetaket kommer i et dårlig lys.
Men jeg vil holde både mitt liv og min kunst ren. Jeg vil ikke varsle anonymt, selv om det ville vært for pasientenes og samfunnets beste;
jeg vil overlate dette til å bli utført av helseforetakets informasjonskonsulenter
I ethvert hus jeg kommer til vil jeg gå inn bare for helseforetakets beste, holde meg selv langt fra all forsettelig informasjonsspreding og all forlokkelse til å dele kunnskap med kvinner eller menn, fri eller trell.
Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i daglig samkvem med helseforetaket, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.
Hvis jeg holder denne ed trofast, vil jeg kunne nyte mitt liv og utøvingen av min kunst, respektert av alle helseforetak i all tid; men hvis jeg bli avledet fra min ed eller bryte den, måtte så det motsatte bli min byrde.

Posted in Diverse | Comments Off on Den hippokratiske ed for et nytt årtusen

Reasons to hate Crystal Reports

1) It neither reads or can write numbers in scientific notation – that is true, if some of those comes into your report, you need to write a script that splits on the “E” and calculate from there
2) Hopeless debugging. It is ok to get a warning when some code will not run, but if you makes it return early for debugging, then the code will not run.
3) It is only able to rotate a text 0,90,180,270 degrees.
4) It is not possible to edit the sql outside the Database idiot, sorry database expert.

More to come

Posted in Diverse | Comments Off on Reasons to hate Crystal Reports

Observationlogger

This app is made primary for field biologists logging animal behaviour, but it should also be usable for other types of classification logging. The logged data are sent to a user definable server.

Screenshot_2015-03-01-22-29-38

Logging is done by dragging a value from one of the fields on the bottom of the screen to the top of the screen and then press “Confirm”. If one realizes just after pressing Confirm that the observation was wrong, “Undo” is available to send an undo-message to the server. To make the possibility of registering or undoing observation by accident as small as possible, the “Confirm” button is only available for a short (default 20 sec, but user configurable) time after dragging an registration and the “Undo” button is available for the same time after pressing Confirm.

When an observation is logged, the gps-position from the phone is also logged.

The following data are uploaded: Text of field dragged from and dropped on, timestamp, an identification of the installation, a username and a projectname as well as latitude, longitude, altitude, the gps’ accuracy estimate and the gps-time. Username, uuid and project may be used for distinguishing between various field workers possibly working in different parts of a project. A typical server call in the application looks like this:

/obstst/?drop=Other&ts=2015-03-03+21.00.58&drag=260&uuid=6b7a6f20-fa13-4d8c-b792-7b85dbf9fa5b&username=morten&project=test&lat=59.66518166666666&lon=10.638696666666666&alt=64.5&acc=9.9&gpstime=1425412853000

The the app is on google play. The source code can be found on github.

Posted in Diverse | Comments Off on Observationlogger

Vedsjau

Jeg har noen bekjente med vedkløyver, de er stort sett fornøyde med det og noen av dem spør meg fra tid til annen om jeg vil låne den. Jeg sier nei. Å klyve ved med øks er mentalhygiene på høyt plan. Det er nesten litt julaftensstemning å begynne med det. En stor haug med kappet ved som skal avsløre sine hemmeligheter. Jeg går rundt haugen et par ganger, kikker på den og prøver å anslå hvor mye plass jeg må gjøre klar til vedstabel. Når alt er klart, kan arbeidet begynne og jeg plukker ut en kubbe som ser passende ut. Etterhvert skrir arbeidet framover og jeg finner kubber som er som smør – de kløyver seg omtrent bare jeg ser litt hart på dem og de lager perfekte halv- eller kvartkubber for vedstabelen. Av og til er det en kubbe som er såpass stor at den krever ekstra planlegging og noen ganger er det kubber som viser seg å inneholde kvister og vridninger som gjør kløyvingen av dem til en mye større jobb enn hva øyemålet sa i første runde. Men – tiden går. Haugen med rundved minker og stabelen med kløyvet ved vokser. Selv om kontorkroppen etterhvert begynner å si i fra at dette er den ikke vant med, så trenges ingen motivering eller coaching. Formålet på kort tid er klart – at arbeidet går framover er lett å se – og jeg vet med hele kroppen hva som blir det endelige resultatet av arbeidet utover neste vinter. Noe designbyrå trenges heller ikke, for den saks skyld. Designen er funksjonell og velprøvd. Noen vil kanskje beskylde meg for å være litt vel konservativ der jeg følger familietradisjonen og lager en lang rett stabel med et kattehus i hver ende.
Men som med julaften – på et tidspunkt vet barna at de gavene som er igjen til dem inneholder stort sett sokker og de voksne vet at om det er noe igjen til oss, er det sannsynligvis en eller annen juledekorasjon man aldri ville drømt om (annet enn i et mareritt) å kjøpe selv, men som man allikvel på et eller annnet tidspunkt må gjøre rede for for giveren. I vedhaugen blir det færre og færre “smørkubber” å finne. Stabelen begynner å bli så høy at jeg må konsentrere mer for å legge den stabilt, Stadig oftere tar jeg meg i å tenke “Er egentlig dette noe lurt?” mens jeg støtter opp en kubbe med venstre hånd for at den ikke skal velte mens jeg smeller øksa i den, jeg skuler stygt på noen grove kubber som deler seg i en krone av rimelig grove greiner og jeg kikker på noe småkvist og lurer litt på om “Hører de der egentlig hjemme i vedstabelen eller på komposthaugen?”
Til slutt har jeg kommet så langt jeg klarer. Noen ting som det ikke er vits i å kløyve med allikevel for grovt for komposten får dratt av litt bark og blir lagt i stabel, noe blir definert som rask og hevet i komposten, jeg legger øksa i vedskjulet og stikker over til naboen for å høre om jeg kanskje kan få låne vedkløyveren for å få tatt de uhåndterlige forgrenede kubbene som ligger igjen.

Posted in Diverse | Comments Off on Vedsjau

Eplehøsten 2014

Eplehøsten virket bra - helt til jeg plukket...

Dette så jo bra ut, med nærmere kontroll var det ikke så mye

Rett og slett en av de dårligeste noensinne! Trodde lenge at det skulle bli et, i hvert fall, normalt godt år,men nei da. Det var vel for tørt. Presset to runder, 32 kg epler, fra egne trær (80% torstein) og to runder med epler jeg fikk fra andre. I tillegg gikk det noe epler i kaker og spist på direkten. Får håpe 2015 blir bedre i så måte…

Tror forresten tverrliggeren på eplepressa bør byttes før neste sesong.

Posted in epler | Comments Off on Eplehøsten 2014