Forbryterjakt!

Normalt er ikke Dagbladet min lektyre, men jeg ble tipset om et intervju med Jan Guillou hvor han ber intervjueren om å plassere følgende utsagn i riktig århundrede:

– Disse forbryterne er så hensynsløse og så farlige at vi ikke kan bekjempe dem med våre normale rettslige instrument. Vi må gjeninnføre tortur. Vi må også akseptere at mennesker som dette skal kunne fengsles uten bevis. Vi må godta anonyme angivelser som bevis, for disse menneskene er så hensynsløse og vil ødelegge vårt samfunn, de vil ikke la seg stoppe av noe, og skal vi kunne forsvare oss må vi bruke disse unntaksreglene.

– Nå, hvilket århundre?

– Eh, vårt århundre?

Han smiler. Tilfreds.

– Ha! Dette er hele resonnementet bak hekseforfølgelsene på 1600-tallet. Den gang man brente uskyldige på bål. Men det høres jo veldig kjent ut, gjør det ikke? Det er eksakt samme sak som i dag. Det er amerikanernes Patriots Act, som du sier. Og nå holder vi på med å innføre den ene idiotloven etter den andre også hos oss i Skandinavia.

Videre kommentarer overflødig

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.