Gassdrift – del N

Besøkte gaspro på vei til jobben i dag tidlig. Ting ser jo egentlig lovende ut. Samlet info så langt:

  • Gassforbruk (i volum LNG) er ca 20% over bensin, pga lavere energitetthet pr volum
  • En 40 – 50 liters gasstank går inn i ‘dumpa’ under gulvet i bagasjerommet (Den skulle da holde til ca 3-400 km kjøring) (40-50 liter etter øyemål fra gaspro-mannen, egen research fra Stako kan tyde på at en 60-70 liter skulle kunne gå, med tilsvarende økende kjørelengde)
  • Konvertering vil komme på ca 22000 + mva
  • Bilen starter på bensin, det åpnes først for gass når motoren har startet (men det kan overstyres i fall bilen er tom for bensin
  • Det kobles automatisk om fra gass til bensin når det er tomt for gass
  • Mindre motorslitasje pga renere forbrenning, nettkilder påstår doblet levelengde for motoren, vet nå ikke om det er så relevant, men det skader jo aldri

Med dagens priser for gass (5 kr/l) og bensin (10.50/l) og et merforbruk på 20%, og en kjørelengde på 25000/år, blir det tjent inn på 2 år og 8 måneder, så lenge jeg ikke regner inn renteutgifter på konverteringen, i så fall blir det hele litt mer tvilsomt, med mindre vi bruker noe av de sparte drivstoffutgiftene til å betale tilbake på lån.

Forresten så finnes det mer info om gassdrift på Envocare.uk

Hmmm, hvordan var nå energitettheten? IOR energy, engineering conversion factors ser jo seriøs ut, men den viser at propan lpg har en energitetthet på snaut 75% av bilbensin. Men, regnestykket med en under tre års innsparing går fortsatt opp med et merforbruk på 33%.

Men, det kan jo se ut som om jeg må gjøre enda mer for å holde rusten unna nå…

This entry was posted in Bil. Bookmark the permalink.