Litt skryt

Jeg bruker subsys som webhotell leverandør både for sickel.net og radioecology.info som er et domene jeg drifter i jobbsammenheng. I det sistnevnte oppdaget jeg at jeg hadde gjort en feil som kunne ha ført til datatap og jeg fryktet å måtte sende ut en mail til noen av sluttbrukerene på systemet og be dem legge inn eventuelle nye data på nytt. Ikke gøy! Helt til jeg kom på serverloggene og at jeg kunne bruke dem for å rekonstruere hvem som eventuelt hadde vært inne og faktisk rekonstruere eventuelle tapte data, takket være at de også kunne sees i loggen. Jeg sendte en mail til subsys og 5 minutter senere lå loggene i innboksen min og jeg kunne lettet konstatere at ingen hadde vært inne i løpet av de dagene systemet ikke hadde fungert. Ekstraservice, det er subsys.no det!

Memo til meg selv: Husk å teste hver minste endring før produksjonssystemet settes i drift!

This entry was posted in Data. Bookmark the permalink.