Ledere på egne kurs

Ikke lett å innrømme, men det hender faktisk at jeg må si meg mer eller mindre enig med Carl I. Om enn, gå av er kanskje å overdrive, og vel så interessant er jo hva noen høyere oppover i systemet bør gjøre.

Helsedepartementet sier: “- Styret må vurdere antall kursmåneder per år, men sammenlignet med andre yrkesgrupper er dette ikke et høyt tall, sier (Robin Martin) Kåss. Han viser til at det her er snakk om fem måneders kurs per ti år, sammenlignet med overleger som har fire måneders kurs i løpet av en fire-fem år lang periode.”

Men det er jo meningsløst å sammenlikne legene, som jo er selve kjernevirksomheten vet sykehuset med ledren som er en ren støttefunksjon. Det interessante er jo hvor ofte sekretærer og vaktmestere og den slags grupper blir kurset. Og selvfølgelig hvor relevant kurset er.

Hvilke andre grupper får et dyrt kurs ved å si at “Jeg tror dette studieoppholdet både vil utfordre meg, samtidig som jeg er trygg på at jeg får kunnskap og innsikt som vil være verdifull når jeg kommer tilbake” Tviler på om noen andre får kurs uten å vite spesifikt hvordan det er nyttig på i jobben deres.

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.