Faktarasjonaliseringspartiet?

Det er et eller annet med Frp og enkle fakta – at en ordførerkanditat tilsynelatende ikke har kvalitetssjekket utsagnene han kommer med i et intervju er jo interessant i seg selv.

Carl I Hagen blir intervjuet i Aftenposten om hva han vil gjøre som ordfører i byen:

Aftenposten: Hva bør være byens neste store kollektiv/transportsatsing?

Hagen: 7,5 minutts ruter på alle t-baner. E18-vestover og tunnelene ved Manglerud og Røa. “

Hvis Hagen gidder å høre på de som kan noe om drift av kollektivsystemer, kunne han ha hørt at 7,5 min rute på alle t-baner er umulig slik dagens system er bygget opp – men fakta er som kjent til bare for å plage frp… (eventuelt mener han at han vil gå inn for å bygge ny t-banetunnell med en gang, men det ville vel vært for utrolig)

5 linjer gjennom sentrum – alle i 7.5 minutters rute gir et nytt tog inn på stasjonene på fellesstrekningen hvert 1.5 minutt, man skal ikke følge mye med på av- og påstigning i rushtiden for å se at det ikke går, og da har vi ikke nevnt noe om sikkerhetsavstand mellom tog.

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.