Den hippokratiske ed for et nytt årtusen

På tide med en oppdatering så helsepersonell vet å sette de riktige tingene først:

Jeg lover:
Å holde foretaksledelsen like kjær for meg som mine foreldre;
å leve sammen med den og om nødvendig dele all min fritid med den;
å anse dens konsulenter som mine egne brødre,
å lære av dem deres kunst hvis de ønsker mot betaling og skriftlig taushetserklæring;
å overlevere kunnskap til helseforetakets konsulenter, men til ingen andre.
Jeg vil bruke mine evner for det beste for helseforetaket i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noen informasjonslekkasje.
Jeg vil ikke gi informasjon til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan finne denne. Ei heller vil jeg gi noe media kunnskap som fører til at helseforetaket kommer i et dårlig lys.
Men jeg vil holde både mitt liv og min kunst ren. Jeg vil ikke varsle anonymt, selv om det ville vært for pasientenes og samfunnets beste;
jeg vil overlate dette til å bli utført av helseforetakets informasjonskonsulenter
I ethvert hus jeg kommer til vil jeg gå inn bare for helseforetakets beste, holde meg selv langt fra all forsettelig informasjonsspreding og all forlokkelse til å dele kunnskap med kvinner eller menn, fri eller trell.
Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i daglig samkvem med helseforetaket, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.
Hvis jeg holder denne ed trofast, vil jeg kunne nyte mitt liv og utøvingen av min kunst, respektert av alle helseforetak i all tid; men hvis jeg bli avledet fra min ed eller bryte den, måtte så det motsatte bli min byrde.

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.